Przepisy BHP w 2022 i zmiany w ostatnim roku

0

Bezpieczeństwo w pracy jest najważniejsze, dlatego należy w każdym zakładzie wprowadzić takie rozwiązania, które je zapewnią. BHP nie można traktować tylko przez pryzmat nudnych szkoleń, które są niezbędne, by nie otrzymać kary. Jednocześnie należy pamiętać, że poza przeprowadzeniem szkoleń, trzeba też stosować tam, gdzie to konieczne, odpowiednie wyposażenie, np. odzież roboczą czy tablice budowlane. Czas poznać zmiany w przepisach BHP w 2022 roku.

Ocena ryzyka zawodowego w związku z pandemią COVID-19

Pandemia koronawirusa niewątpliwie jest czynnikiem ryzyka. Otóż wirus SARS-COV-2 został wprowadzony na listę szkodliwych czynników biologicznych, która została opublikowana przez Ministra Zdrowia. Wirus został zaliczony do III grupy ryzyka biologicznego, gdyż może powodować zespół ostrej niewydolności oddechowej. W związku z tym pracodawcy muszą na bieżąco aktualizować ocenę ryzyka zawodowego, która jest ściśle powiązana z tym patogenem. Należy wprowadzić takie działania, które zmniejszą ryzyko. Dodatkowo trzeba także przeprowadzić szkolenia dotyczące unikania ryzyka zarażenia.

Promieniowanie jonizujące – zmiany w BHP

Przepisy BHP uległy zmianie. Dotyczą one szczególnie zasad pracy, które są związane z obecnością promieniowania jonizującego. Regulacje szczególnie dotyczą osób, które obsługują aparaturę do prześwietleń czy innych urządzeń jonizujących, a także tych zatrudnionych w laboratoriach chemicznych. Zmiany dotyczą przede wszystkim zwiększonej częstotliwości kontroli sprzętu, emitującego promieniowanie, a także kart ewidencyjnych maszyn. Trzeba wiedzieć, że konieczne jest wprowadzenie zabezpieczeń terenu, na którym znajduje się ten sprzęt czy aparatura nadzorem dyzometrycznym, musi nim zostać objęty także sąsiedni obszar. Trzeba przeprowadzać badania, czy nie dochodzi do skażenia. Jednocześnie pracownicy obsługujący promieniotwórczy sprzęt muszą posiadać właściwe środki ochrony indywidualnej. Należy zatem zaopatrzyć zakład w odpowiednie produkty bhp, które będą udostępniane pracownikom.

Wzrost kwot odszkodowań za wypadki w pracy

Od dnia 1 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone wyższe kwoty odszkodowań, które wypłacane są za wypadki w pracy bądź wystąpienie choroby zawodowej. Kwotę podniesiono o 49 zł i obecnie wynosi 1033 zł. Oczywiście trzeba pamiętać, że wysokość odszkodowania nadal zależy od komisji ZUS. Jednocześnie rekompensata nie należy się pracownikom, którzy podczas wypadku byli pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź złamali przepisy BHP. Wzrosła także wysokość składek wypadkowych, jednocześnie w wielu branżach wprowadzono obowiązkowe maseczki.

Zmiany dla pracowników budowlanych

Zmiany w BHP dotyczą także placów budowy. W tym przypadku zmiany skupiają się na administracji budowy. Otóż zmienił się sposób prowadzenia dzienników budowy, a także montażu bądź rozbiórek. Jednocześnie usystematyzowano przepisy dotyczące tablic informacyjnych, które muszą pojawiać się na placach budowy. Tablice budowlane muszą spełniać określone normy, powinny być jasne i czytelne. Dziennik może być prowadzony tylko i wyłącznie przez osoby, które posiadają uprawnienia. Dodatkowo wpisy muszą być czytelne i chronologiczne. Nie można także wprowadzać późniejszych uzupełnień.

Zmiany w przepisach dotyczących prac gazowniczych

W związku z pandemią koronawirusa doszło także do aktualizacji przepisów związanych z pracami gazowniczymi. W tym przypadku prace związane z gazem mogą być wykonywane w obecności mniejszej ilości osób. Jest to związane z tym, że pandemia spowodowała niedobory kadrowe. W ten sposób nadal można zapewnić ciągłość pracy, a także prowadzić budowę sieci gazowych czy uruchamiać instalacje. Trzeba pamiętać o stosowaniu odpowiednich znaków BHP. Znaki niezbędne w pracy różnych branż i do oznakowania miejsc niebezpiecznych, a także znaki informacyjne dostępne są na stronie: https://pol-paw.pl/znaki-bhp-c-64.html.

BHP w szkole – jakie zmiany wprowadzono

Z powodu pandemii doszło także do zmian BHP w szkołach. W tym przypadku trzeba pamiętać, że uczniowie wrócili już do stacjonarnego trybu pracy. Zgodnie z przepisami nauczyciele mogą być zobligowani do noszenia maseczek i o tym decydują dyrektorzy placówek. Natomiast uczniowie nie są zobowiązani do noszenia maseczek, choć zaleca się by nosili je w czasie przerw, na korytarzach czy w łazienkach. Dodatkowo zmieniły się także sposoby dbania o sale lekcyjne, a mianowicie przed zajęciami oraz po ich zakończeniu powinny być dezynfekowane. Dodatkowo też należy regularnie wietrzyć sale i to nawet w dniach wolnych od zajęć.

Poprzedni artykułSkłady budowlane BAT na Kaszubach – oferta i lokalizacja sklepów
Następny artykułIle kosztują magazyny energii?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj