Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza

0

Jak powinna wyglądać zgoda?

Prawo mówi o tym, że chcąc wykonać przyłącze, trzeba w pierwszej kolejności uzyskać zgodę każdego ze współwłaścicieli nieruchomości. W przypadku wykonania czynności zwykłego zarządu trzeba uzyskać zgody większości właścicieli. Chodzi tu o pisemne oświadczenie, które powinno być przygotowane według konkretnego wzoru.

Jak powinny wyglądać zgody większości współwłaścicieli?

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza wodociągowego czy elektrycznego jest tak samo ważna i wymagana. Tak więc nie ma znaczenia, jakie to prace zamierza wykonać. W każdym z tych przypadków musi ona mieć formę oświadczenia woli. Według prawa nie musi to być zgoda w postaci pisemnej, ale w praktyce będzie ona potrzebna.

Jeśli prace te przekraczają zakres zwykłego zarządu i trzeba przygotować stosowny dokument, należy pamiętać o tym, iż musi być wykonany według konkretnego wzoru. Do czynności zwykłego zarządu zaliczono instalację kanalizacji sanitarnej, opadowej oraz wodociągu na gruncie, który jest przedmiotem współwłasności.

Warto zorientować się, w jaki sposób się tym zająć. Otóż pisemna zgoda będzie wymagana podczas zgłaszania inwestycji do starosty. Zabierając się za opracowanie danego pisma, należy pamiętać o kilku istotnych szczegółach. Dokument musi zawierać dane współwłaściciela, w tym adres.

Treść powinna zaczynać się od słów „wyrażam zgodę…”. Konieczne jest również zastrzeżenie świadomości zakresu zamierzonych prac. Równie ważna jest data, a także miejsce przygotowania dokumentu. I do tego wszystkiego czytelny podpis współwłaściciela na końcu. Należy mieć na uwadze to, że w sytuacji uzyskania pozwolenia na budowę przyłączy, inwestor nie ma już obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. W tej sytuacji właściwie wystarczy dokonać zgłoszenia.

Co w sytuacji, jeśli wykonanie przyłącza jest zaliczone do czynności zwykłego zarządu?

Według sądu wykonanie przyłącza może zostać zaliczone do czynności zwykłego zarządu. Tak jak to gdy chodzi o instalowanie kanalizacji sanitarnej. Ma to miejsce w sytuacji, kiedy nieruchomość służy współwłaścicielom do ułatwienia użytkowania innych nieruchomości.

A inwestycja ta, czyli budowa przyłącza, ma przyczynić się do zwiększenia użyteczności innej nieruchomości. Trzeba tylko pamiętać o kilku ważnych kwestach. Otóż jeśli okaże się, że prace związane ze wspomnianą inwestycją przyczynią się na przykład do zniszczenia drogi wspólnej, to współwłaściciele będą mieli prawo zgłosić tę sprawę do sądu.

Trzeba pamiętać o tym, że wspólna nieruchomość służy współwłaścicielom wyłącznie jako droga celem dojazdu do nieruchomości. Wszelkie prace związane z wszelkiego typu instalacjami to już zupełnie inna sprawa. Na ten moment trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy budowa przyłącza wykracza poza czynności zwykłego zarządu, czy też nie.

Zależy to przede wszystkim od indywidualnego charakteru danej inwestycji. To właśnie od charakteru inwestycji zależy, czy będzie potrzebna zgoda każdego współwłaściciela na wykonanie przyłącza. Mowa tu o przyłączach elektrycznych, gazowych i wodociągowych.

Taka zgoda jest niezbędna w sytuacji konieczności zgłoszenia budowy przyłącza do starosty. W tym przypadku trzeba dostarczyć jednocześnie zaświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w zakresie budowy, a co za tym idzie, również zgodę współwłaścicieli.

Pozostaje jedynie żądać upoważnienia sądowego

W przypadku braku takiej zgody konieczne jest żądanie upoważnienia sądowego do dokonania czynności, a konkretnie o ustanowienie służebności. Ma to na celu obciążenie nieruchomości, która jest połączona z siecią mediów, celem połączenia z nią nieruchomości niemającej jeszcze bezpośredniej łączności.

Prawo do ustanowienia służebności dotyczy różnych sieci. Wymienić należy linie energetyczne, wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne, a także telekomunikacyjne. Służebność można ustanowić w oparciu o umowę między stronami. Służebność gruntową ustala się w sytuacji braku zgody współwłaściciela.

Dochodzi się do tego na mocy orzeczenia sądowego. Trzeba liczyć się z tym, że ustanowienie służebności czasem jest związane z wynagrodzeniem. Jest jednak prawo, według którego współwłaściciel może się tego wynagrodzenia zrzec.

Instalowanie kanalizacji zarówno sanitarnej, opadowej, jak i wodociągu na nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, nie jest prostym zadaniem. Wiąże się to z koniecznością załatwienia szeregu formalności. Zawsze w sytuacji jakichkolwiek trudności, można starć się rozwiązać je na drodze sądowej.

Trzeba tylko przygotować odpowiednie dokumenty w formie pisemnej według właściwego wzoru. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej zgody, tu pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór zgody współwłaściciela na wykonanie przyłącza. Zastosowanie takiego wzoru znacznie skróci czas niezbędny na przygotowanie dokumentu i ewentualne poprawki, a z drugiej zaś strony sprawi, że pismo to będzie wykonane poprawnie i profesjonalnie!

Poprzedni artykułListwy przypodłogowe oraz listwy ścienne – inwestycja, na którą Cię stać
Następny artykułW jakim stopniu Białołęka spełnia oczekiwania nowych mieszkańców?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj